Jaarverslag 2019

Het bestuur van de Stichting VPTZ Leiden e.o. heeft het jaarverslag opgesteld over 2019. Daarbij is te zien dat de Stichting ook afgelopen jaar weer succesvol invulling heeft gegeven aan haar doelstellingen. Wederom hebben de vrijwilligers in samenwerking met de coördinatoren meer mensen kunnen ondersteunen in de laatste levensfase.

Donderdag 18 juni 2020

jaarverslag 2019