VPTZ Leiden

Welkom bij de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Leiden en omgeving.

Middels deze website informeren wij u graag nader over het werk van onze Stichting. Wij verlenen ondersteuning in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten, Oegstgeest en Warmond.

Ons aanbod

Vrijwilligers bieden hulp en ondersteuning aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en die ervoor kiezen om in hun vertrouwde omgeving te blijven.

De zorg die vrijwilligers bieden vindt altijd plaats in afstemming en samenwerking met de hulpvrager, zijn of haar naasten, en de professionals zoals de huisarts en de thuiszorg.

Vrijwilligers kunnen meerdere dagdelen per week zorg bieden, overdag, ’s avonds of in de weekenden. Hoe vaak en op welk tijdstip de vrijwilligers komen overlegt u met de coördinator.

Vrijwilligers verrichten geen medische handelingen, maar vullen datgene aan dat familie of naasten ook doen. Zij vervangen de mantelzorger zodat deze even de gelegenheid heeft om rust voor zichzelf te nemen.

De vrijwillige hulp wordt geboden in de thuissituatie, maar ook in de zorginstellingen.

Neem bij vragen gerust contact op met de coördinatoren.