Onze organisatie

Het bestuur

Het bestuur van de stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en omgeving waarborgt een doelmatig beleid en een zorgvuldig beheer van de financiën in nauwe samenwerking met de coördinatoren.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

De coördinatoren

De dagelijkse werkzaamheden berusten bij de coördinatoren. Zij houden kantoor in een pand, waarin ook Hospice Issoria gevestigd is. Beide coördinatoren zijn verpleegkundige met een specifieke deskundigheid op het gebied van zorg in de laatste levensfase.

De coördinatoren zijn: