Veel gestelde vragen

Wanneer kan ik hulp inschakelen?

Als u terminaal ziek bent en behoefte heeft aan iemand die thuis ondersteuning biedt, zodat de mantelzorger even op adem kan komen of even tijd voor zichzelf heeft.

Wat is mantelzorg ?

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven door familieleden, vrienden en kennissen aan iemand die niet meer voor zichzelf kan zorgen.

Welke zorg bieden de vrijwilligers?

De zorg die onze vrijwilligers in de laatste levensfase bieden, is vergelijkbaar met de hulp die mantelzorgers geven. Zij kunnen de zorg even overnemen van de mantelzorger. Vrijwilligers verrichten geen medische handelingen.

Krijg ik direct hulp als ik bel?

Er wordt altijd naar gestreefd om binnen 24 uur een bezoek te brengen. Soms kan de hulp dezelfde dag al worden ingepland met u.

Op welke tijden komen de vrijwilligers?

Vrijwilligers kunnen tussen 7.00 uur en 23.00 uur komen. Een vrijwilliger komt meestal 3 aaneengesloten uren. Ons streven is dat u bezoek krijgt van zoveel mogelijk dezelfde vrijwilligers. Vrijwilligers verlenen geen nachtzorg.

Hoe deskundig zijn de vrijwilligers?

Alle vrijwilligers zijn opgeleid om de hulp te kunnen bieden. Zij worden ook begeleid door ervaren coördinatoren en doen alles in overleg met u.

Zijn er kosten verbonden aan de hulp?

Nee. Aan de hulp die vrijwilligers bieden zijn geen kosten verbonden.

Kan ik ook hulp inschakelen als ik al professionele (thuis-)zorg heb?

Ja, de hulp die de vrijwilligers in de laatste levensfase bieden is aanvullend op de professionele zorg.

Bieden vrijwilligers ook zorg in zorginstellingen?

Ja, vrijwilligers bieden niet alleen zorg in de thuissituatie maar kunnen ook hulp bieden in zorginstellingen.

Heb ik keuze uit vrijwilligers?

Tijdens het intake gesprek bij de cliënt thuis, wordt met de coördinator besproken wat uw wensen zijn. De coördinator bekijkt vervolgens welke vrijwilliger het beste past in uw situatie.

Is er een maximum aan het aantal uren hulp dat ik kan krijgen?

Er is geen maximum of minimum aan de uren zorg die u per week kunt krijgen, dit gebeurt altijd in overleg met de coördinator.