Partners

VPTZ Nederland

VPTZ Nederland is de koepelorganisatie voor organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. Deze zorg wordt zowel thuis, in hospices en steeds vaker ook in zorginstellingen geboden. VPTZ Nederland ondersteunt ruim 200 lidorganisaties, behartigen hun belangen en stimuleren de kwaliteit van de zorg en ondersteuning.

Hospice Issoria

Transmuralis

Agora – Landelijk Ondersteuningspunt Palliatieve Zorg

Zorgdossier Palliatieve Zorg